Provozní řád AKTIVITY PARKU MONÍNEC

Návštěvníci Aktivity parku Monínec vstupem do areálu parku souhlasí s tímto návštěvním řádem a jsou povinni se jím řídit po celou dobu své návštěvy parku.

 1. Otevírací doba Aktivitu parku Monínec je od 10:00 – 17:00.
 2. Vstup do Aktivity parku Monínec je zdarma.
 3. Vstup na atrakce v Aktivity parku Monínec je povolen pouze s platnou účtenkou.
 4. Vstup na atrakce v Aktivity parku Monínec je povolen pouze pod dohledem vyškoleného instruktora parku.
 5. Zákaz kouření v Aktivity parku Monínec.
 6. Vstup do velkého Lanového parku je od 140 cm a  v obuvi s plnou špičkou a patou. Samotné děti můžou do Lanového parku od 13 let. Mladší s výškou 140 cm a více, pouze v doprovodu druhé a starší osoby.
 7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny instruktora parku.
 8. Za děti mladší 18 let zodpovídají jeho rodiče či odpovědný zástupce.
 9. Rodič či odpovědná osoba je povinna nahlásit zdravotní stav či možné komplikace před absolvováním atrakce na Monínci.
 10. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům parku, udržovat čistotu a pořádek.
 11. V parku je zakázáno ničit zeleň, majetek parku a majetek jiných osob.
 12. Do Aktivity parku Monínec je zakázáno vnášet zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, omamné, psychotropní, či jiné toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo na majetku parku anebo ostatních osob.
 13. V případě hrubého porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění parku a zamezit jeho vstupu do parku. Při opuštění parku z důvodu porušení návštěvního řádu se vstupné nevrací.